פעילויות לבירור תפישת תפקיד המורה כמסייע לתלמידים במצוקה

פעילויות לבירור תפישת תפקיד המורה כמסייע לתלמידים במצוקה mwj e p 'Sivlc . 1 IDON mf > 8 d 1 כליכרון ODX niipj N - VN / J ) f e : WD j ) " 01 h ! lc סטודנטים להוראה ומורים בעלי ניסיון : j ) 1 f ' 5 dn niO / v בירור עמדות המשתתפים בפעילות באשר לתפקיד המורה בסיוע לתלמידים במצוקות אישיות באמצעות שחזור אירועים מעברם שלהם כתלמידים . לני' הקל ^ ה.- תחילה יציג המנחה את מטרת הפעילות . אחר כך ידבר על היחשפות המורה במהלך עבודתו למצוקות אישיות של תלמידים , על פניות אליו בבקשת סיוע , לעתים של התלמידים עצמם , ביוזמתם , ולעתים של הורים , ולעתים פניות יזומות שלו עצמו אל תלמיד . מכל-מקום , המנחה ידגיש שהמורה מתמודד עם הצורך למלא גם תפקיד של עוזר לתלמידים במצוקות אישיות . מילוי התפקיד הזה כרוך לעתים בלבטים ובקשיים : מקצתם כרוכים בעצם התייחסותו של המורה לתפקידו . יש מורים הממלאים את התפקיד בהתלהבות , אחרים - מתוך מחויבות , ויש הסבורים שאין זה מתפקידו של המורה , וכל בעיה יש להפנות ליועץ או לפסיכולוג . הפעילות הזאת מיועדת ללבן את עמדות הסטודנטים להוראה והמורים בנוגע לסוגיה הזאת . תט \ ( ר : r > 1 f > 8 dt ...  אל הספר
מכון מופ"ת