"הרגשתי שאני מדברת עם חברה" - המורה הטוב מנקודת מבט של תלמידים

" הרגשתי שאני מדברת עם חברה" - המורה הטוב מנקודת מבט של תלמידים שלא כנקודת המבט התיאורטית בדבר תפקידם של המורים כמסייעים לתלמידים במצוקות אישיות , המאופיינת במחלוקת , נקודת המבט של התלמידים מאופיינת בהסכמה כללית . המידע המחקרי בתחום זה מבוסס בעיקר על תשובות של תלמידים על שתי שאלות : האחת , מה היא דמותו של המורה הטוב בעיניך ? והשנייה , מה הן עמדותיך באשר לפנייה אל מורים בבקשת עזרה בבעיות אישיות שאינן קשורות ללימודים ? מחקרים שבדקו את שתי השאלות האלה מעלים ממצאים דומים אצל תלמידים בכל שלבי מסלול הלימודים , החל בבית הספר היסודי וכלה במוסדות להשכלה גבוהה : כולם מצפים שהמורים יתייחסו אליהם יחס אישי ותומך , החורג ממערכת היחסים הדרושה להוראה וללימוד , ויתנו מענה גם למצוקות אישיות שאינן קשורות לבית הספר . בסוגיית דמותו של המורה הטוב בעיני תלמידים בבית הספר היסודי עסקה דבורה קובובי . ( 1977 ) היא ביקשה מהתלמידים להיזכר באירוע הקשור במורה שגרם להם הרגשה טובה . מן המחקר עולה , כי הקשר האישי בין המורה לתלמיד הוא אחד המרכיבים המרכזיים בתפישת דמותו של המורה הטוב . התלמידים תיארו את דמותו של המורה הט...  אל הספר
מכון מופ"ת