פרק ראשון האם מתפקידו של המורה לסייע לתלמידים במצוקה?