תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 5 פרק ,.. האם מתפקידו של המורה לסייע לתלמידים במצוקה ? 11 מבוא 11 הקשר מורה-תלמיד - נקודת מבט תיאורטית 12 " הרגשתי שאני מדברת עם חברה" - המורה הטוב מנקודת מבט של תלמידים 20 " מוכן להקשיב לבעיות של התלמידים" - נקודת מבט של מורים על עזרה לתלמידים 28 פעילויות לבירור תפישת תפקיד המורה כמסייע לתלמידים במצוקה 32 פרק : 2 טבעם של יחסי סיוע 37 מבוא 37 מאפיינים של עוזרים 40 מיומנויות של עזרה 46 תהליך של עזרה 51 פעילויות לפיתוח ולשיפור מיומנויות של עזרה במצוקות אישיות 55 פרק : 3 משברים בחיי הילד והמתבגר 75 מבוא 75 מאפיינים של משבר 76 ביטויים של משבר 83 סוגים של משברים 86 התמודדות עם משבר 87 תקופת ההתבגרות : האומנם כל מתבגר עובר משבר ? 92 פעילויות להעלאת המודעות למשבר ולפיתוח מיומנויות סיוע 104  אל הספר
מכון מופ"ת