להיות קרוב עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים

? צחק גילת תמה 1 תיאוריה ומעשה בהכשרת מורים להיות קרוב עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים ? צחק גילת Listening to the voice of the Pupils : with emotional distress How can teachers help their pupils cope Itzhak Gilat כתיבה : ? צחק גילת , מכללת לוינסקי לחינוך " עוץ ועריכה מדעית : ד"ר שרה שמעוני , מכון מוס"ת , מכללת לוינסקי לחינוך עריכה ראשית : ד"ר יהודית ש » " 0 ן עריכת 0 קסט ולש 1 ן : שולי נוםבאום האיור על הע 0 י 0 ה : דנה שמעוני עיצוב גר 0 י ועיצוב השער : בלה סאובר  אל הספר
מכון מופ"ת