רשימת התמונות

רשימת התמונות על הכריכה במרכז : שנה טובה מתקופת ההגירה הגדולה ( באדיבות משפחת גרוס , תל אביב ; צילום באדיבות בית התפוצות ) למעלה : מן העולם הישן אל העולם החדש - מהגרים עולים על אוניית קיטור בנמל המבורג בדרכם לניו יורק ( באדיבות ארכיון המבורג ) למטה : מכתבו של המהגר אלטר פרלינג ( באדיבות הארכיון הציוני המרכזי ; ראו בספר , עמ ' ( 177-176 עמי 35 הרוכל היהודי ( צילום באדיבות בית התפוצות ) עמ ' 38 דלות בעיירה ברוסיה ( וינה ארכיוני הצבא הממלכתיים ; צילום באדיבות בית התפוצות ) עמ' 39 קשישה וילד בחדר עלוב ( אוסף גוםטב איזנר ; צילום באדיבות בית התפוצות ) עמ ' 43 תנאי ההפלגה במחצית הראשונה של המאה ה 19 ( באדיבות ארכיון המבורג ) עמ ' 45 האימפרטור - הגדולה באוניות תבל ( באדיבות ארכיון המבורג ) עמ ' 67 מהגר יהודי עם מהגרים אחרים היוצאים לקנדה ( אוסף רוזנברג ; צילום באדיבות בית התפוצות ) עמ' 84 מהגרים יהודים מליטא מתפללים בראש השנה על סיפון האנייה בדרך לדרום אפריקה , 1903 ( צילום באדיבות בית התפוצות ) עמ' 105 עליית מהגרים למעבורת בנמל המבורג בדרכם לאנייה ( צילום באדיבות ארכיון המבורג ) עמ' 118 עליי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי