לוח ‭:26‬ חלוקת המהגרים על פי האזורים שמהם הגיעו לנמל גלווסטון ולארצות יעד אחרות, באחוזים