לוח ‭:25‬ הרכב המהגרים לנמל גלווסטון לפי משלח יד, באחוזים