ה. האורתודוקסיה וההגירה

ה . האורתודוקסיה וההגירה בדומה לאנשי הבונד ולציונים , גם עמדתם של הרבנים האורתודוקסים במזרח אירופה בעניין ההגירה לא הייתה אחידה . הגירתם של מאות אלפי יהודים אל מעבר לאוקיאנוס והתמורות שהתחוללו בחברה היהודית בעקבותיה חייבה את הרבנים ומנהיגי הקהילות לתת את דעתם בנושא . קימי קפלן , במחקרו 'אורתודוקסיה בעולם החדש / הראה שסוגיית ההגירה עמדה במרכזן של דרשות שנישאו בציבור באותה תקופה . התמונה שעולה ממחקרו מלמדת על החשש הגדול של הרבנים מפני ההגירה מערבה ועל דימויה השלילי של ארצות הברית ותפיסתה כמקום שהיהודים יוצאים בו לתרבות רעה . מתוך הכתבים ומהדרשות שנישאו הצטיירה ארצות הברית בעיני הרבנים כמקום שמתחולל בו היפוך הסדרים החברתיים , המוסריים והדתיים - הכסף הוא האל בעולם החדש , והרדיפה אחריו מביאה לנטישת תורה ומצוות ולהידרדרות מוסרית של היהודים , עולם הפוך שבו עליונים ( רבנים ) למטה ותחתונים ( בעלי מלאכה ) למעלה . על פי רוב ערכיה 59 מינץ , איגרות , עמ' 60 . 76-75 קפלן , אורתודוקסיה , עמ ' . 224 של החברה האמריקנית נתפסו כמנוגדים לערכי היהדות , וחוקיה של אמריקה הוצגו בתור המקור העיקרי לבעיותיה של ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי