ג. האוטונומיזם ויחסו להגירה

ג . האוטונומיזם ויחסו להגירה הרעיון האוטונומיםטי החל להבשיל ולהתפתח בשנות התשעים של המאה התשע העשרה , ומייצגו המובהק היה ההיסטוריון דובנוב . הוא לא עמד בראש מפלגה עם פעילים פוליטיים , אך לרעיונותיו הייתה השפעה רבה על מהלכיה של הפוליטיקה היהודית באימפריה הרוסית ומחוצה לה . סביב שנת 1894 החל דובנוב לגבש את השקפת עולמו , הוא פרם אותה במסות הקרויות 'מכתבים על היהדות הישנה והחדשה , ' ואותן הוא פרסם בווםחוד בשנים . 1906-1897 טענתו המרכזית בסדרת המסות הייתה שאין לקשור את גורלו של העם היהודי במרכז אחד בלבד אלא 'צריך להביא בחשבון את העובדה ההיסטורית של ריבוי מרכזים , ושמהם הגדולים ביותר ובעלי התרבות האבטנומית הם השליטים . ' מסיבה זו הוא לא ראה בציונות את הפתרון היחיד למצוקת היהודים בתפוצה , שכן בארץ ישראל הוא ראה מרכז יהודי אחד מני רבים . לדעתו הציונות הייתה פתרון אפשרי אך לא בלעדי לעם היהודי , ו'אין לתלות את גורל העם הנצחי המפוזר בכל העולם בהצלחת הישוב של חלק ממנו בארץ מולדתו ההיסטורית . ' במםתו 'חיוב הגולה' ממאי 1909 הוא כתב : 'בגולה עלינו לתבוע ולהשיג אבטונומיה לאומית תרבותית בגבול האפשרות ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי