ב. הבונד ושאלת ההגירה

ב . הבונד ושאלת ההגירה ב 1 במאי - 1895 שש שנים לאחר שנקבע ליום חג בין לאומי לציבור הפועלים - נשא יולי מרטוב נאום שבדיעבד היה נקודת מפנה בתולדות תנועת הפועלים היהודית . 23 אבני , הארץ היעודה , עמ ' 24 . 299 שם , עמ ' . 298 המסר המרכזי של הנאום היה שעל הפעילים היהודים במפלגה הםוציאל דמוקרטית לקיים קשר הדוק יותר עם ההמון היהודי המנוצל והמדוכא ולקרבו אל רעיון הסוציאליזם . משמעות הדברים שנישאו באותה הרצאה הייתה שמעתה על הסוציאליסטים המהפכנים היהודים להטיף לא רק לפעילות עצמאית של מעמד הפועלים אלא לשלב בפעילות זו גם את האינטרסים הלאומיים . לשם כך היה צורך להקים ארגון פועלים יהודי ייחודי אשר יקדם את מטרותיו של הפרולטריון היהודי במאבקו לשחרור כלכלי , אזרחי ומדיני . נאומו של מרטוב היה בעבור הסוציאליסטים היהודים מעין ' אוטואמנציפציה סוציאליסטית' והוא אפשר ליהודים פרולטרים רבים להצטרף אל שורות הסוציאליסטים .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי