פרק שישי הפוליטיקה של ההגירה

פרק שישי הפוליטיקה של ההגירה אמרו עליו , על יעקב שיף , שהוא הגדול מכל עשירי אמריקה . כך מעיד עליו אחי אליהו . וחברנו פיני מוכיח לו , כי טעות בידו . אומר הוא קארנייגי עשיר ממנו שבעתים [ ... ] אמר לו אחי אליהו : שיננא ! במה דברים אמורים - בקרקע , באחוזות , בנחלת שדה וגן ; ואילו בכסף מזומן - לאט לך ! - כולם אינם מגיעים עד לקרסוליו של שיף ! ( שלום עליכם , מוטל בן פייסי החזן , עמ י שכב ) אחד המאפיינים הבולטים של תקופת ההגירה הגדולה הוא אי התערבותם של ארגונים יהודיים בהכוונתה של ההגירה . ההגירה התנהלה בכוחות עצמה ומתוך כוח פנימי שהניע היהודי מן השורה . עם זאת יציאתם לדרך של מאות אלפי יהודים מהערים והעיירות באימפריה הרוסית הפכה את ההגירה לאחת השאלות הבוערות והמרכזיות בחברה היהודית . פרק זה מבקש לבחון כיצד הגיבה הפוליטיקה היהודית באימפריה הרוסית של ראשית המאה העשרים על נדידתם של מאות אלפי יהודים מתחום המושב ופולין מערבה וכיצד היא התמודדה עם המצב החדש . במוקד הדיון יעמדו למבחן הבונד והאידאולוגיה הסוציאליסטית , שמעון דובנוב ורעיון האוטונומיה היהודית , התנועה הציונית , האורתודוקסיה , הציונים הסוצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי