ג. עיירה בים

ג . עיירה בים עם עלייתם של המהגרים לאנייה החל השלב האחרון של מסעם . לוח 21 שלהלן מלמד שיותר ממחצית המהגרים היהודים נסעו לארצות היעד בחברות גרמניות . החברה הגדולה ביותר שזכתה למספר המפליגים היהודים הגדול ביותר הייתה , Amerika Linie Hamburg לאחר מכן החברה אסיה המזרחית שבבעלותה , ולבסוף deutscher Llyod Nord- הואיל וחברת הספנות אסיה המזרחית הייתה בבעלותו של באלין , עולה כי 53 % מהמהגרים היהודים הפליגו לעולם החדש דרך , HAPAG וכ 72 % דרך חברות הספנות הגרמניות . אם כן מהלוח אפשר ללמוד לא רק על קווי ההפלגה הפופולריים בציבור המהגרים אלא גם על ההשלכות הכלכליות של ההגירה על גרמניה . היות שהרוב המוחלט של המהגרים עבר דרך המבורג וברמן , סכום כסף אדיר נכנם לגרמניה . די בהכפלה של 15 מיליון המהגרים - היהודים והלא יהודים - שעברו דרך נמלי גרמניה בעלות של כרטיס הפלגה אחד , מסי נמל והוצאות הדרך על אדמתה , כדי לקבל הכנסה של ממש לקופת המדינה . פרוץ מלחמת העולם הראשונה וסגירת השערים בארצות היעד משנות העשרים הביאו להפסקה כמעט מוחלטת של ההגירה . השגשוג הכלכלי של אלפי תושבים בנמלי המוצא שהתפרנסו מזרם המהגרים לא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי