לוח ‭:20‬ התפלגות ממוצעת של ההגירה היהודית לפי נמלי מוצא בשנים ‭1914-1905‬