א. מעבר הגבול

א . מעבר הגבול בחירת המקום לחציית הגבול נעשתה בדרך כלל בהתאם לכרטיס ההפלגה . מהגרים שהיו אמורים להפליג דרך נמל רוטרדם או אנטוורפן חצו את הגבול שבין רוסיה לגליציה בתחנות הגבול Belzec ( Tomaschow ); Brody ( Radziwilow ); Husiatyn ' : 1 ראו Korrespondenzblatt des Centralbureaus fur jiidische Auswandemngsangelelgen- . ( Woloczyska ) Szcakowa ( Granica ); Sokal ( Wladimir-Wol ynsk ); Podowoloczyska ( Kamenetz-Podolsk ); Nadbrzezie ( Sandomir ); Nowosielitza ( Nowosielitzy ); ואילו מהגרים שהפליגו דרך נמלי המבורג וברמן חצו את הגבול הפולני גרמני בתחנות : . ( Grajewo ); Myslowitz ( Sosnowice ); Thorn ( Alexandrowo ) Eydtkuhnen ( Wirballen ); Illowo ( Mlawa ); Prostken מהגרים שהיה ברשותם דרכון עברו את ביקורת הגבולות לפי החוק ; והמהגרים אשר מסיבות שנדונו בפרק הקודם לא הצליחו להנפיק דרכון נאלצו לגנוב את הגבול , בדרך כלל סמוך לתחנות המעבר , בחשכה . . 1 ביקורת הגבולות הנקודות לחציית הגבול היו צוואר הבקבוק של ההגירה היהודית מתחום המושב . בסוף שנת 1893 קמו , ביזמת חברות הספנות הגרמניות Nord-deutscher ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי