פרק חמישי עיירה בים

פרק חמישי עיירה בים מתחילה , כשעלינו על האניה המכונה 'פרינץ אלברט , ' היה טוב ויפה ונוח לכולנו . אני וחברי מנדל עברנו על פני האניה לארכה ולרחבה . בכל האניה כולה לא נמצא אף איש אחד , שחלקו יפה בחלקנו . מעולם לא היתה לנו דירה נפלאה כזו . בית כפול שלושה מהלך על פני המים . ושלום עליכם , מוטל בן פייסי החזן , עמ ' ריז ) תשעה נמלי מוצא עיקריים עמדו בראשית המאה העשרים לרשות המהגר כדי לצאת אל אחת מארצות היעד . שבעה במערב אירופה ומרכזה : המבורג , ברמן , אנטוורפן , רוטרדם , ליוורפול , לונדון וטרייסט ; ושניים בתחומי האימפריה הרוסית : נמל אודסה שעל שפת הים השחור ונמל ליבאו שבים הבלטי . החלטתו של המהגר מאיזה נמל להפליג הייתה מורכבת משיקולים מגוונים עוד לפני שקנה את כרטיסי ההפלגה : עלות ההגעה לנמל המוצא , אופן חציית גבולות ביךלאומיים אם הנמלים היו מחוץ לתחום המושב , קווי ההפלגה הסדירים ועלות כרטיס ההפלגה . לעתים כלל לא נדרש שיקול ראש המשפחה שכבר ישב בארץ היעד רכש בעבור בני משפחתו את הכרטיסים הזולים ביותר ושלח אותם לבני משפחתו בתחום המושב מבלי להתייעץ עמם . בפרק זה אבקש לבחון את דרך הגעתם של המהגרים ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי