ו. יק"א ומאבקה בסחר בנשים

ו . יק"א ומאבקה בסחר בנשים במסגרת מאבקה של לשכת המודיעין המרכזית בסנט פטרבורג בסוכנים נוכלים שרימו את המהגר היהודי ריכזה יק"א מאמץ במלחמה בסוחרי הנשים , שהיו הגרועים בנוכלים שפעלו במזרח אירופה בתקופת ההגירה הגדולה . הסיבות לפריחתו של הסחר בנשים בחברה היהודית במזרח אירופה היו אותן הסיבות שהביאו להגירה היהודית : המעבר מהכפר אל העיר , הריבוי הטבעי ובעקבותיו הדלות והעוני , התחבורה ההמונית שאפשרה את מעברן של הנשים בקלות יחסית ובעיקר הביקוש ההולך וגובר של אוכלוסיית המהגרים בארצות היעד - בעיקר בדרום אמריקה ובצפונה - לזונות . ממש כשם שהיה ביקוש לידיים עובדות בתעשיית הטקסטיל , במפעלי הפלדה ובמכרות , כך 112 ראו למשל הרכבי , עצות למהגר . על מסעו של הרכבי לנמלי אירופה ומסקנותיו ראו בפרק הבא . על מסעו בנמלי אירופה ראו 113 Interests of Jewish Emigration ' , 1906-1907 , AJIIS , Harkavy papers Alexander Harkavy , 'Diary of a Visit to Europe in the עמיגראנטען און אגענטען : ניט קיץ אויםגעטראכטע מעשיות , סנט פטרבורג . 1912 114 שם , עמי . 20 הייתה דרישה - בעקבות הריכוז הגבוה של מהגרים גברים בארצות היעד - ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי