גרף ‭:3‬ התפלגות התקציב של לשכת המודיעין לפי שנים בין האזורים בתחום המושב