גרף ‭:2‬ התפלגות התקציב של לשכת המודיעין של יק"א בין האזורים באימפריה הרוסית, בשנים ‭1914-1908‬