ה. לשכות המודיעין

ה . לשכות המודיעין על רקע הקשיים של המהגרים , מעשי הנוכלות והטרגדיות המשפחתיות שנלוו אליהם , התעורר במוסדות יהודיים הצורך להיחלץ לעזרת המהגר היהודי , לתמוך בו ולהצילו . יק"א הייתה הראשונה בתחומי האימפריה הרוסית שעזרה למהגרים ויעצה להם בלא תמורה כספית . ההיתר החוקי להקמת יק"א התקבל בממשל הרוסי בשנת , 1891 והוא שאפשר בשנת 1894 את פתיחתה של מחלקת הגירה בראשות עורך הדין מ' ברגמן , ומטרתה הייתה לפתור בעיות שהתעוררו בעניינים הקשורים להגירה . המחלקה החלה למנות מיופי כוח מטעמה במרכזים אחדים בתחום המושב ולפרסם חוברות מידע כלליות למהגרים . ואולם מותו הפתאומי של ברגמן זמן קצר לאחר ייסוד מחלקת ההגירה והיקף ההגירה המצומצם השביתו לזמן מה את המחלקה . בשנת , 1904 בעקבות פוגרום קישינב , הגידול הניכר בשיעורי ההגירה ובעיקר הסבל הרב של המהגרים , החליט הוועד המרכזי של יק '' א , בהתייעצות עם ההנהלה בפריז ומועצת המנהלים , לפתוח את לשכת המודיעין בסנט פטרבורג . משנה זו והלאה הייתה יק"א למוסד הפילנתרופי היהודי החשוב ביותר שעסק וטיפל בכל ענייני ההגירה באימפריה הרוסית . יושב ראש הוועד המרכזי של יק " א בסנט פטרבור...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי