לוח ‭:19‬ הממוצע של עלות ההגירה מתחום המושב לארצות הברית למהגר בודד