לוח ‭:18‬ שיעור האנאלפבתים באוכלוסיית המהגרים לארצות הברית בשנים ‭1924-1900‬