תרשים ‭:1‬ ההגירה של משפחת קושניר וקרוביהם משפולה לארץ ישראל