ג. ראשיתה של הגירת שרשרת ובחירת ארץ היעד

ג . ראשיתה של הגירת שרשרת ובחירת ארץ היעד הקושי המרכזי שעולה מהנתונים הסטטיסטיים ומהלוחות בפרק זה הוא הניסיון להסביר כיצד , מתי ומדוע החל להיטוות הקשר בין המחוז לארץ היעד . יש קושי אמתי להתחקות 23 'ורשה , ' הזמן , , 3 י " ט בטבת תרס '' ו , ( 3 . 1 . 1906 ) עמ ' . 4 אחר הראשונים שהגיעו לארצות היעד והחלו לשלוח מכתבים ומידע לקרוביהם , מכיוון שעד ראשית המאה העשרים יש בידינו מעט מקורות ראשוניים הנוגעים להגירה . עם זאת , למרות הקושי המתודולוגי , אפשר - בעיקר בזכות מאגר השמות של המהגרים שהיגרו בחסות לשכת המודיעין של יק"א - להציע הסברים מניחים את הדעת לבחירת ארצות היעד . כדי להתחקות אחר השתלשלותה של ההגירה תעמוד במוקד הדיון העיירה שפולה שבפלך קייב . עיירה זו נבחרה משתי סיבות : האחת , העיירה מייצגת במצבה הכלכלי ובהרכבה הדמוגרפי עיירות רבות באוקראינה בכלל ובפלך קייב בפרט ; האחרת היא קיומם של מקורות משלימים על העיירה שמאפשרים יצירת תמונה רחבה ומעמיקה שאינה מתקבלת מהנתונים מלשכת המודיעין של יק " א לבדם , ואין בנמצא מידע דומה על עיירות אחרות באימפריה הרוסית . אחד המקורות על העיירה הוא ספרו של דוד כ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי