לוח ‭:17‬ התפלגות המהגרים היהודים לפי משלח יד ולפי אזורים באימפריה הרוסית ובארצות הברית, באחוזים