לוח ‭:16‬ התפלגות המהגרים מהאימפריה הרוסית לארץ ישראל, באחוזים