מהגרים יהודים מליטא מתפללים בראש השנה על סיפון האנייה בדרך לדרום אפריקה, 1903