לוח ‭:15‬ התפלגות באחוזים לפי אזורים של ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית לקנדה, לארגנטינה ולדרום אפריקה