לוח ‭:14‬ התפלגות באחוזים של ההגירה מהאימפריה הרוסית לארצות הברית לפי אזורי המוצא