לוח ‭:13‬ התפלגות באחוזים של ההגירה מהאימפריה הרוסית לארצות היעד לפי אזור המוצא