לוח 12 ב: התפלגות ההגירה היהודית מפולין לארצות היעד