לוח ‭:11‬ התפלגות הגילאים בקרב המהגרים לארצות הים מהאימפריה הרוסית