לוח ‭:10‬ ההרכב המשפחתי של היהודים המהגרים לארצות הברית, באחוזים