לוח ‭:9‬ התפלגות ההגירה לארצות היעד לפי מין בהשוואה לאוכלוסייה היהודית באימפריה הרוסית