ב. דפוסי הגירה

ב . דפוסי הגירה כ 5 , 200 , 000 יהודים התרכזו ב 25 פלכים באימפריה הרוסית בסוף המאה התשע העשרה ובראשית המאה העשרים . עשרה בפולין הקונגרסאית : ורשה , קלץ , קאליש , לומז ' ה , םובאלקי , שדלץ , לובלין , פטריקוב , פלוצק וראדום . שלושה בליטא : וילנה , קובנה וגרודנו . שלושה ברוסיה הלבנה : מינסק , ויטבסק ומוהילב . חמישה בדרום מערב רוסיה : ווהלין , פודוליה , קייב , צ ' רניגוב ופולטבה . וארבעה ברוסיה החדשה : בסרביה , חרמון , יקאטרינוםלאב וטבריה . על פי מפקד האוכלוסין משנת 1897 הייתה האוכלוסייה היהודית קצת פחות מ 4 % מכלל האוכלוסייה באימפריה הצארית , אך הואיל והיהודים הוגבלו במקום מושבם , מספרם היחסי שם היה גבוה ממספרם היחסי באוכלוסייה הכוללת , כ . 11 . 6 % מתוך 5 , 200 , 000 יהודים שחיו באימפריה הרוסית , יותר ממחצית היו נשים . לוח 9 שלהלן בוחן את שיעור המהגרות היהודיות בהשוואה לשיעור המהגרים היהודים מהאימפריה הרוסית . 7 ראו הערש , הנודד היהודי ; לשצ ' ינסקי , אידישע וואנדערונג ; קוזנץ , הגירת יהודי רוסיה . 8 על היווצרותו של תחום המושב ראו מאור , תחום המושב ; ברטל , מאומה ללאום , עמ ' . 43-42...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי