א. ביקורת המקורות

א . ביקורת המקורות שלושה מקורות מידע ראשוניים עומדים בבסיסו של פרק זה . הראשון הוא מפקד האוכלוסין שנערך ברוסיה הצארית בשנת . 1897 השני הוא מאגר נתונים מצרפיים של מהגרים בכוח שפנו בשנים 1914-1906 אל אחת מ 500 לשכות המודיעין של יק"א הקרובות למקום מגוריהם והתעניינו בהגירה לאחת מארצות היעד - מורשי הלשכה ערכו רישום מצרפי של כ 150 , 000 פניות , ואת מסקנותיהם הם שלחו ללשכת המודיעין 2 טיילור , המגנט הרחוק , עמ י . 27 ראו גם ביינס , ההגירה מאירופה , עמ ' , 3 ובמיוחד עמ' . 34-26 ביינם טען שיש לחפש את הגורמים להגירה בכפרים ובעיירות על ידי בניית מאגרי נתונים שמיים ולא מצרפיים . 3 עם שאלה זו ניסה להתמודד זה כבר צבי הלוי , ואולם הוא בחן רק את משלח היד של האוכלוסייה היהודית באימפריה הרוסית מול משלח היד של המהגרים היהודים לארצות הברית . על כך ראו הלוי , מהגרים יהודים . המרכזית בסנט פטרבורג , והיא הוציאה מדי שנה בשנה דוחות סטטיסטיים על ההגירה . חשיבותו העיקרית של המאגר היא ביכולת להתחקות אחר מוקדי ההגירה העיקריים מתחום המושב . מקור המידע השלישי הוא מאגר נתונים של שמות מהגרים אשר נבנה לצורכי מחקר ןה ;...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי