פרק שלישי דפוסי הגירה

פרק שלישי דפוסי הגירה כתריאליבקה בניו יורק . עד שאבוא לספר לכם , כיצד אנו מתפרנסים בארץ החדשה , אני רואה חובה לעצמי לקרוא לפניכם בשמות כל מכירינו ומיודעינו פה באמריקה , למשפחותיהם ולבית אבותם , להודיעכם , כי רק בעצתם ובסיועם כבשנו לנו דרך בחיים ומצאנו פת לחם . ( שלום עליכם , מוטל בן פייסי החזן , עמ י רצז ) כאמור , שלוש המהפכות והפוגרומים באימפריה הרוסית חוללו תמורות של ממש בחברה היהודית . עם ואת , מחמת גודלה של האימפריה לא השפיעו גורמי ההגירה באופן אחיד על אזורי המחיה של היהודים בתחום המושב ובפולין . חבל ארץ אדיר ממדים זה נתהווה בשנות השבעים של המאה השמונה העשרה , הורחב ושונה בתחילת המאה התשע העשרה , ומסגרתו הסופית נקבעה בשנת . 1835 בסוף המאה התשע העשרה ובראשית המאה העשרים התגוררו בו למעלה מחמישה מיליון יהודים - מחצית מהעם היהודי באותה תקופה - והם התרכזו ב 25 פלכים ' . אף שרוב רובה של האוכלוסייה היהודית התרכזה בתחום המושב ובפולין אין לראות בחבל ארץ זה יחידה גאוגרפית אחת . זאת ועוד , גם את האוכלוסייה היהודית אין לראות כמקשה חברתית אחת - הייתה זו אוכלוסייה הטרוגנית בעלת מאפיינים תרבותיי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי