לוח ‭:8‬ ממדי ההגירה היהודית לאחר מלחמת העולם הראשונה, בשנים ‭1924-1919‬