פרק שני היקפה של ההגירה היהודית

פרק שני היקפה של ההגירה היהודית אז ישיר פיני לאמריקה המדינה ולקולומבוס רב עלילה שיר כבוד ותהילה : עיר עז לנו ניו יורק ; בה גר וכל ירוק ; איטלקי ויוני , כושי ויפני , הונגרי וגליצאי , יהודי וליטאי בן ברית ושאינו , חיט עם כלי זינו , סנדלר ורוכל , צדיק ונוכל , עור ונכה רגלים , דרשן ערל שפתים , ואפילו איש אטד יד ימינו , המשמש מוהל בסכינו - מה טוב חלקם , מה יפה גורלם , כולם עושים חיים בעמלם . ( שלום עליכם , מוטל בן פייסי החזן , עמ ' שטו המבקש לאמוד את מספר היהודים שהיגרו ממזרח אירופה אל ארצות היעד שמעבר לים יגלה כי אין בנמצא מספרים מדויקים על היקפה של הנדידה היהודית וכי יש קושי אמתי בהערכת מספרם של הנודדים . בכל תקופת ההגירה לא היה בארצות המוצא רישום מסודר של היוצאים . כל המידע הסטטיסטי הנוגע להגירה היהודית , מקורו ברישום שנעשה בארצות היעד . ואולם גם בארצות הקולטות הגירה לא תמיד נערך רישום המאפשר לאמוד את היקפה של ההגירה היהודית . עד שנת 1899 לא נשאלו הנכנסים לארצות הברית לזהותם האתנית , והם נרשמו על ידי הפקידים של רשויות ההגירה בתור רוסים או פולנים , ולפיכך יש קושי לאתר מי מהם היו יהודים . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי