לוח ‭:4‬ התפלגות ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית, באחוזים