ג. המהפכה בתחבורה ההמונית

ג . המהפכה בתחבורה ההמונית כפי שצוין , מסילות הברזל היו לב לבה של המהפכה התעשייתית בכלל ושל המהפכה התעשייתית באימפריה הרוסית בפרט . שנות השיא של סלילת מסילות הברזל היו השנים . 1900-1866 ב 35 שנים בלבד אורכה של רשת מסילות הברזל גדל פי עשרה - מ 5 , 000 ק"מ בשנת 1866 ל 53 , 000 בשנת . 1900 עם זאת , אין לראות בתקופה זו 37 לשצ ' ינםקי , סטטיסטיקה של עיירה אחת , עמ ' . 92 מתיאורו של לשצ ' ינסקי את העיירה נגלית השפעה ברורה של סובוטין עליו . בעניין זה ראו אלרואי , דמוגרפים בשירות האומה . 38 על תשתית הרכבת בדרום מערב של האימפריה הצארית בשנת 1860 ובשנת 1890 ראו וסטווד , יחידת זמן אחת , שכן היו בה עליות וירידות : השנים 1879-1866 מציינות נקודת מפנה בהנחת מסילות הברזל והתשתית לרכבת ; אחריהן חלה ירידה בהשקעה בתשתיות הרכבת ; ומשנת 1891 ועד ראשית המאה העשרים החלה תנופה מחודשת , ולמעלה מ 2 , 500 ק " מ של מסילות ברזל בשנה נסללו בתקופה זו . הרכבת שינתה את החברה והכלכלה הרוסית עד ללא הכר . מחמת גודלה של אימפריה זו אי אפשר להתחקות אחר התפתחותו של כל קו רכבת אשר חיבר בין יישובים כפריים בפריפריה ובין המר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי