ב. המהפכה התעשייתית והעיור

ב . המהפכה התעשייתית והעיור משנות השבעים של המאה התשע העשרה החל באימפריה הרוסית - באיחור של מאה שנה - תהליך תיעוש מואץ . עלייתו של אלכסנדר השני בשנת 1855 לכם המלכות 7 לשצ ' ינסקי , העם היהודי במספרים , עמ' 8 . 33 קוזנץ , הגירת יהודי רוסיה , עמ ' . 64-63 יש לציין כי קוזנץ השתמש בנתוניו של לשצ ' ינסקי , והוא ראה בו את החוקר שתרם יותר מכולם לייסוד המחקר הדמוגרפי כלכלי . 9 ראו רובינאו , המצב הכלכלי , עמ ' . 577 וראו גם קאהן , סוגיות , עמ' 10 . 6-5 ראו לעיל הערה 11 . 1 על המהפכה התעשייתית באירופה ראו אשטון , המהפכה התעשייתית . על תהליך התיעוש ברוסיה הביאה עמה תקופה של שינויים מרחיקי לכת ברוב תחומי החיים ברוסיה . שחרור הצמיתים בשנת 1861 הסיר אבן נגף ומכשולים רבים לקראת ההתפתחות התעשייתית ברוסיה הצארית . עם זאת מרבית החוקרים היום מסכימים כי לא הצמיתות הייתה המכשול להתעוררות המשק הרוסי - צמיתים משוחררים היו למכביר עוד לפני הביטול הרשמי של שעבוד האיכרים ; ואולם למרביתם לא הייתה כל אפשרות , גם אם רצו , לקחת חלק בשיקום הכלכלה הצארית . המרחקים האדירים בין הכפרים לערים הגדולות , המיעוט במסילות הברז...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי