לוח ‭:2‬ מספרם של היהודים בתשעה פלכים וערים בתחום המושב וגידול האוכלוסייה היהודית בהם