לוח ‭:1‬ גידול האוכלוסייה הכללית באימפריה הרוסית ב־12 פלכים וערים (באלפים)