א. המהפכה הדמוגרפית

א . המהפכה הדמוגרפית אחת התמורות הבולטות והחשובות ביותר שהתחוללו ברוסיה הצארית מראשית המאה התשע העשרה ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה הייתה הגידול הדמוגרפי המואץ שפקד אותה . הריבוי הטבעי באימפריה הרוסית לעומת שאר המדינות באירופה היה יוצא דופן ומדהים בהיקפו . בפרק זמן של כחמישים שנה בלבד ( 1913-1860 ) הכפילה את עצמה האוכלוסייה הרוסית , מ 74 מיליון נפש בשנת 1860 ל 164 מיליון בשנת . 1913 בשנים 1887-1883 ובשנים 1913-1909 נאמד גידול האוכלוסין ב 1 . 6 % בשנה . שיעור דומה בגידולה של האוכלוסייה היה רק בארצות הברית , בקנדה ובאוסטרליה . אולם בעוד בארצות אלו נבע גידול האוכלוסייה מהגירה הולכת ומתגברת עד מלחמת העולם הראשונה , ברוסיה הצארית היה הגידול באוכלוסייה טבעי . הסיבה העיקרית לגידולה של האוכלוסייה הייתה הירידה החדה בשיעורי התמותה , כתוצאה מהתפתחות הרפואה ומהשיפור בתנאי התברואה . לעומת זאת הילודה נותרה בלא שינוי . יותר ויותר ילדים שרדו את שנותיהם הראשונות , וכתוצאה מכך גדל הפער בין מספר הילודים לבין מספר הנפטרים . הפער גדל במיוחד ברוסיה , מפאת ההרכב 2 מכתבו של דוד קהלת אל ארתור רופין , מיום 11...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי