פרק ראשון שלוש מהפכות ופוגרומים

פרק ראשון שלוש מהפכות ופוגרומים מה פירושן של פרעות ? שומע אני כל הימים את הנודדים מדברים וחוזרים ומדברים על פרעות , אבל מה טיבן של אלו - איני יודע . אמר לי קופיל : פירושן של פרעות אינך יודע ? אם כן , הלוא עדיין ינוקא אתה ! פרעות מין דבר הוא , שאתה רואה עכשיו בכל מקום . מתחילות הן מאליהן , וכשהן מתחילות , הן נמשכות שלושה ימים רצופים בזה אחר זה . ( שלום עליכם , מוטל בן פייסי החזן , עמ י קנ ) בחודש מרץ , 1913 בעיצומה של הנדידה ההמונית אל הארצות שמעבר לים , שלח הבן הבכור במשפחת קהלת , דוד , מכתב אל מנהלי המשרד הארץ ישראלי ביפו . במכתב תיאר הבן בלא כחל ושרק את המציאות העגומה של המשפחה באחת העיירות בפלך מוהילב . אחת אחת מנה הבן במכתבו את קורותיה ומצוקותיה של משפחה יהודית אשר התקשתה לקיים את עצמה במציאות הכלכלית חברתית של האימפריה הרוסית בראשית המאה העשרים . יכולתו של דוד קהלת לתאר את לבטי המשפחה , קשייה , מצבה הכלכלי ויחסי השכנות שלה עם האוכלוסייה הלא יהודית בעיירה מאפשרת למנות את שיקולי ההגירה של המשפחה עוד בטרם קיבלה את ההחלטה אם להגר ולאן . מכתבו של קהלת הוא מסמך נדיר מתקופת ההגירה הגדולה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי