ב. מקורות ומתודולוגיה

ב . מקורות ומתודולוגיה למעלה מ 2 , 700 , 000 יהודים היגרו ממזרח אירופה אל עבר הארצות שמעבר לים מתחילת שנות השבעים של המאה התשע העשרה ועד אמצע שנות העשרים של המאה הקודמת . 63 % ) 1 , 700 , 000 מסך כל המהגרים בתקופה כולה ) עזבו בעשר השנים . 1914 -1904 הנדידה חסרת התקדים בהיקפה בפרק זמן כה קצר הביאה להתערבות הולכת וגוברת של מוסדות ואישים ולפעולה נמרצת שלהם לטובת המהגר . אחד הביטויים לפעילות זו היה היווםדות לשכות מודיעין בראשית המאה העשרים לאורך נתיבי ההגירה . מטרתן הייתה לתמוך במהגרים ולעזור להם להתמודד עם קשיי התהליך והוצאתו אל הפועל . עזרת המוסדות למהגרים הולידה מגוון עצום ורחב של מקורות שלא היו בתקופת ההגירה של סוף המאה התשע העשרה . שש לשכות מודיעין קמו לטובת המהגר בראשית המאה העשרים : לשכה של החברה להתיישבות יהודית ( יק " א ) במימונו של הברון מוריץ הירש ; לשכה של ההסתדרות הטריטוריאליסטית ( יט " א ) בראשותו של ישראל זנגוויל ; לשכה בברלין מטעם אגודת עזרה ;( Hilfsverein ) לשכה בארצות הברית מטעם n ;( IRO ) industrial Removal 0 ffice לשכות של התנועה הציונית - האחת מטעם הוועד האודסאי , ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי