א. שאלות מרכזיות

א . שאלות מרכזיות מאחר שההחלטה להגר ובחירת ארץ היעד היו סובייקטיביות ונעשו בתוך התא המשפחתי האינטימי , עניינו של ספר זה הוא בשלוש שאלות מרכזיות : הראשונה מבקשת לנסות להבין מנקודת המבט של המהגר הבודד ומאות אלפים כמותו כיצד התקבלה ההחלטה להגר וכיצד נבחרה ארץ היעד . יש לציין שהתשובות המצויות היום במחקר אינן מספקות , ואין בהן כדי לתת הסבר הולם לדרך שהתקבלה בה ההחלטה . לכאורה אפשר לומר שהסיבות להגירה היהודית היו העוני הכבד במזרח אירופה , תנאי החיים המסובכים שהיו מנת חלקה של האוכלוסייה היהודית , רדיפות היהודים על ידי השלטון , השיפור הניכר באמצעי התחבורה והביקוש לידיים עובדות בארצות היעד אשר הביא לפתיחת השערים . כל זה כמובן נכון , אך אין להתעלם מהעובדה שלמרות הנדידה ההמונית אל ארצות הים , הרוב המוחלט של האוכלוסייה היהודית - למרות התנאים הקשים , הרדיפות וגורמי המשיכה בארצות היעד - בחר שלא להגר . מדוע אם כן במציאות כלכלית ופוליטית נתונה יש האוחזים במקל הנדודים ועוקרים מארץ הולדתם ויש שבוחרים להישאר בה ? השאלה השנייה תבקש לבחון כיצד נראו מימוש ההחלטה ותלאות המהגר מרגע יציאתו מהעיירה ועד להגעתו א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי