פתח דבר

פתח דבר בשנים 1924-1870 היגרו למעלה מ 2 , 700 , 000 יהודים ממזרח אירופה לארצות הליברליות והדמוקרטיות שמעבר לים . יציאתם לדרך של מאות אלפי גברים , נשים וטף שינתה שינוי קיצוני וללא הכר את פני העם היהודי בעת החדשה , ומבחינות רבות השלכותיה ניכרות עד עצם היום הזה . הייתה זו יציאת מצרים בגרסה מודרנית של עם שביקש להשתחרר מהשעבוד הכלכלי ומהרדיפות שהיו מנת חלקו בארץ מוצאו וליצור חיים חדשים בארצות קולטות הגירה שמעבר לאוקיאנוס . תקופה זו מכונה בהיסטוריוגרפיה 'תקופת ההגירה הגדולה / והיא זכתה זה כבר לדיון היסטוריוגרפי רחב ומעמיק . כמעט על כל ארץ יעד שהגיעו אליה המהגרים היהודים נכתבו מחקרים בעניין קליטתם בחברה הסובבת ובהשפעתם עליה . על פי רוב עסקו השאלות בדפוסי הקליטה , תנאי העבודה , היחסים בין ותיקים לבין חדשים , הדמיון והשוני בין המהגרים היהודים לבין קבוצות אתניות מהגרות אחרות שהגיעו לאותה הארץ או העיר , וכיוצא באלה שאלות רבות אחרות . ספר זה מבקש להסיט את הדיון ההיסטוריוגרפי מתהליך הקליטה אל שלב המעבר לארץ החדשה . מעט מאוד נכתב על תהליך ההגירה עצמו , על אותו רגע דרמטי שבו התקבלה בתא המשפחה ההחלטה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי