תוכן עניינים

תוכן עניינים פתח דבר 9 מבוא : המד , פכה השקטה 13 א . שאלות מרכזיות 15 ב . מקורות ומתודולוגיה 17 פרק ראשון : שלוש מהפכות ופוגרומים 23 א . המהפכה הדמוגרפית 25 ב . המהפכה התעשייתית והעיור 29 ג . המהפכה בתחבורה ההמונית 41 ד . פוגרומים 46 פרק שני : היקפה של ההגירה היהודית 57 פרק שלישי : דפוסי הגירה 70 א . ביקורת המקורות 71 ב . דפוסי הגירה 73 ג . ראשיתה של הגירת שרשרת ובחירת ארץ היעד 87 פרק רביעי : מימוש ההחלטה 102 א . הביורוקרטיה של ההגירה 102 ב . 'אגענטען שווינדלער ' 107 ג . עלות ההגירה 115 ד . משפחה במשבר 117 ה . לשכות המודיעין 133 ו . יק " א ומאבקה בסחר בנשים 146 פרק חמישי : עיירה בים 150 א . מעבר הגבול 150 ב . נמלי המוצא 162 ג . עיירה בים 181  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי